O Reloaded

Projekty pochodzą z licencjonowanych komercyjnie źródeł takich jak envato lub są autorskimi pracami.

The designs come from commercially licensed sources such as envato or are original works.

Autorzy projektów to m.in.: Hiki, BadSyxn